Warunki handlowe na CFD

Rynek walutowy FX Metale szlachetne Akcje, Indeksy, Oil Euroobligacje Transakcje terminowe Swap-Free
Specyfikacje kontraktów Wymagania dotyczące marży
Symbol Spread* Wielkość kontraktów Poziomy Limit&Stop, Punktów Swap long**** Swap short****
EUR/USD 0.7 (1) 100 000 EUR 3 -0.81 0.4
GBP/USD 1.1 (1.4) 100 000 GBP 3 -0.8 0.35
USD/CHF 0.7 (1.2) 100 000 USD 3 0.73 -1.08
USD/JPY 0.8 (1.3) 100 000 USD 3 0.3 -0.69
USD/CAD 0.9 (1.3) 100 000 USD 3 -0.25 -0.21
AUD/USD 1.8 100 000 AUD 3 -0.36 -0.15
NZD/USD 2.3 (2.8) 100 000 NZD 3 -0.56 0.1
NZD/CAD 2.0 100 000 NZD 3 -0.51 -0.08
NZD/JPY 3.0 100 000 NZD 6 -0.11 -0.41
AUD/CAD 1.1 (1.5) 100 000 AUD 3 -0.23 -0.41
AUD/NZD 3.9 100 000 AUD 3 0.04 -0.8
AUD/JPY 2.8 100 000 AUD 3 0.19 -0.75
GBP/NZD 6.1 100 000 GBP 3 -0.56 -0.84
AUD/CHF 4.0 100 000 AUD 3 0.27 -0.77
CAD/CHF 2.0 100 000 CAD 0.5 0.26 -0.78
EUR/AUD 3.5 (3.9) 100 000 EUR 3 -1.54 0.42
CHF/JPY 2.3 (2.7) 100 000 CHF 3 -0.61 -0.2
EUR/GBP 0.6 (0.9) 100 000 EUR 3 -0.6 -0.02
EUR/CHF 1.9 (2.3) 100 000 EUR 3 -0.26 -0.54
EUR/JPY 2.0 100 000 EUR 3 -0.53 -0.39
EUR/NZD 8 100 000 EUR 3 -1.04 -0.19
EUR/CAD 5.0 100 000 EUR 3 -1.29 0.24
EUR/NOK 25 100 000 EUR 9 -5.94 -0.87
GBP/AUD 4.0 100 000 GBP 3 -1.13 -0.13
GBP/CAD 7.0 100 000 GBP 3 -0.9 -0.28
GBP/CHF 5.0 100 000 GBP 5 0.12 -1.01
GBP/JPY 3.9 (4.3) 100 000 GBP 5 -0.1 -0.94
USD/SGD 5 100 000 USD 3 -0.25 -0.72
USD/NOK 25 100 000 USD 3 0.56 -6.24
USD/SEK** 25 100 000 USD 60 3.47 -9.83
USD/ZAR 75 100 000 USD 35 -21.2 11.3
USD/TRY 25 100 000 USD 3 -35.11 31.2
EUR/TRY 25 100 000 EUR 3 -13.03 8.53
USD/RUR 150 100 000 USD 150 -138 91
EUR/RUR 150 100 000 EUR 150 -210 157
GBP/RUR 150 100 000 GBP 150 -180 119
JPY/RUR 30 100 000 JPY 15 -1.42 1.01
CHF/RUR 250 100 000 CHF 150 -169.9 122.9
EUR/SEK 25 100 000 EUR 3 -3.5 -3.82
USD/DKK*** 100 100 000 USD 2.5 3.16 -7.71
USD/MXN*** 3 100 000 USD 35 -36.4 23.1
USD/PLN 16(21) 100 000 USD 5 -0.46 -2.16
EUR/PLN 16(21) 100 000 EUR 5 -3.73 0.73
USD/CZK 13(15) 100 000 USD 15 -0.72 -0.84
EUR/CZK 13(15) 100 000 EUR 15 -1.01 -0.79

  1. Alfa-Forex zastrzega sobie prawo do zmian wielkości spreadu w zależności od sytuacji na rynku: w czasie podwyższonej niestabilności i/lub ograniczonej płynności na rynku.
  2. Podane specyfikacje mają zastosowanie dla platformy handlowej MetaTrader5 oraz MetaTrader4.
  3. Stawki swapu są obliczane codziennie i zależą od różnicy stóp procentowych państw oraz waluty podlegającej handlowi. W nocy ze środy na czwartek swap jest obciążany/naliczany potrójnie.
  4. Swap wg narzędzi w walucie RUB oraz USDCAD jest obciążany/naliczany potrójnie z czwartku na piątek
  5. W przypadku par walutowych z pięcioma miejscami po przecinku 1 punkt to czwarty punkt po przecinku. W przypadku par walutowych z trzema miejscami po przecinku 1 punkt to drugi punkt po przecinku.

*Wartość spreadu jest płynna, w tabeli podano minimalną wartość spread dla narzędzia. Średnią wartość spreadu, jeżeli różni się od minimalnej, podano w nawiasie.
**Narzędzie jest dostępne tylko na platformie handlowej MetaTrader 4.
***Narzędzie jest dostępne tylko na platformie handlowej MetaTrader 5.
****Wartość swapu jest dynamiczna, zależy od kursu walut podlegających obrotowi w bankach centralnych, od oprocentowania kredytów międzybankowych i wartości swapu kontrahentów.

Symbol Dźwignia finansowa**** / Poziom Stop Out
"Środki***"
do 50 000 $
"Środki***"
50 000 do 200 000 $
"Środki***"
200 000 do 2 000 000 $
"Środki***"
ponad 2 000 000 $
EUR/USD 1:30 / 50% 1:30 / 50% 1:30 / 50% 1:30 / 50%
GBP/USD 1:30 / 50% 1:30 / 50% 1:30 / 50% 1:30 / 50%
USD/CHF 1:30 / 50% 1:30 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
USD/JPY 1:30 / 50% 1:30 / 50% 1:30 / 50% 1:30 / 50%
USD/CAD 1:30 / 50% 1:30 / 50% 1:30 / 50% 1:30 / 50%
AUD/USD 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
NZD/USD 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
NZD/CAD 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
NZD/JPY 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
AUD/CAD 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
AUD/NZD 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
AUD/JPY 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
GBP/NZD 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
AUD/CHF 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
CAD/CHF 1:30 / 50% 1:30 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
EUR/AUD 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
CHF/JPY 1:30 / 50% 1:30 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
EUR/GBP 1:30 / 50% 1:30 / 50% 1:30 / 50% 1:30 / 50%
EUR/CHF 1:30 / 50% 1:30 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
EUR/JPY 1:30 / 50% 1:30 / 50% 1:30 / 50% 1:30 / 50%
EUR/NZD 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
EUR/CAD 1:30 / 50% 1:30 / 50% 1:30 / 50% 1:30 / 50%
EUR/NOK 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
GBP/AUD 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
GBP/CAD 1:30 / 50% 1:30 / 50% 1:30 / 50% 1:30 / 50%
GBP/CHF 1:30 / 50% 1:30 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
GBP/JPY 1:30 / 50% 1:30 / 50% 1:30 / 50% 1:30 / 50%
USD/SGD 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:10 / 50% 1:10 / 50%
USD/NOK 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
USD/SEK 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
USD/ZAR 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:10 / 50% 1:10 / 50%
USD/TRY 1:20 / 50% 1:10 / 50% 1:5 / 50% 1:5 / 50%
EUR/TRY 1:20 / 50% 1:10 / 50% 1:5 / 50% 1:5 / 50%
USD/RUR 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
EUR/RUR 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
GBP/RUR 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
JPY/RUR 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
CHF/RUR 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
EUR/SEK 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
USD/DKK 1:10 / 50% 1:10 / 50% 1:5 / 50% 1:5 / 50%
USD/MXN 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
USD/PLN 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
EUR/PLN 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
USD/CZK 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
EUR/CZK 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%

Te specyfikacje dotyczą zarówno platformy handlowej MetaTrader 5, jak i platformy handlowej MetaTrader
Poziom Stop Out jest aktywowany po pierwszej cenie rynkowej na poziomie marży poniżej zadanego.

* Zmiana dźwigni finansowej w przypadku określonych parametrów odbywa się w dowolnym czasie dogodnym dla Alfa-Forex.

** Narzędzie jest dostępne tylko na platformie MetaTrader 4.

**** Zgodnie z wymogiem Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) przytoczone warunki handlowe obowiązują dla klientów, którzy przeszli ankietę odpowiedniości wg regulatora. Ankietowanie można przejść na Koncie użytkownika klienta.

Specyfikacje kontraktów Wymagania dotyczące marży
Symbol Spread* Wielkość kontraktów Poziomy Limit&Stop, Punktów Swap long**** Swap short****
XAU/USD 50 ¢ 100 oz 10 -1 0.2
XAG/USD 5 ¢ 5000 oz 5 -0.5 -0.5
XPT/USD 3 ¢ 100 oz 10 -0.6 0
XPD/USD 2 ¢ 100 oz 10 -0.4 -0.3

1. Alfa-Forex zastrzega sobie prawo do korygowania wielkości spreadu w zależności od sytuacji rynkowej: w okresach zwiększonej niestabilności i/ lub ograniczonej płynności na rynku.
2. Podane specyfikacje mają zastosowanie dla platformy handlowej MetaTrader5 oraz MetaTrader4.

*Wartość spreadu jest płynna, w tabeli podano minimalną wartość spread dla narzędzia.
****Wartość swapu jest dynamiczna, zależy od kursów banków centralnych dla walut podlegających obrotowi, od oprocentowania kredytów międzybankowych i wartości swapów kontrahentów.

Symbol Dźwignia finansowa**** / Poziom Stop Out
"Środki***"
do 50 000 $
"Środki***"
50 000 do 200 000 $
"Środki***"
200 000 do 2 000 000 $
"Środki***"
ponad 2 000 000 $
XAU/USD 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
XAG/USD 1:10 / 50% 1:10 / 50% 1:10 / 50% 1:10 / 50%
XPT/USD 1:10 / 50% 1:10 / 50% 1:10 / 50% 1:10 / 50%
XPD/USD 1:10 / 50% 1:10 / 50% 1:10 / 50% 1:10 / 50%

1. Te specyfikacje dotyczą zarówno platformy handlowej MetaTrader 5, jak i platformy handlowej MetaTrader 4.
2. Poziom Stop Out jest aktywowany po pierwszej cenie rynkowej na poziomie marży poniżej zadanego.

* Zmiana dźwigni kredytowej w przypadku określonych parametrów odbywa się w dowolnym czasie dogodnym dla Alfa-Forex.
**** Zgodnie z wymogiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Cypru (CySEC) przytoczone warunki handlowe obowiązują dla klientów, którzy przeszli ankietę odpowiedniości wg regulatora. Ankietowanie można przejść na Koncie użytkownika klienta.

Specyfikacje kontraktów Wymagania dotyczące marży Dywidendy z akcji
Instrument Symbol Spread* Wielkość kontraktów Poziomy Limit&Stop, Punktów Swap long**** Swap short**** Wygaśnięcie
Stock Indices
US Wall Street 30 index DJI 500 1 Kontrakt na indeks 3 -120 -120 nie przewidziana
UK 100 Index FTS 300 1 Kontrakt na indeks 3 -50 -50 nie przewidziana
Commodities
Brent Crude Oil Futures LCO 0,05 100 Baryłek 3 0 0 31.10.2018
Equities RU
ВТБ VTB 0,00021 100 000 Akcyj 3 -1.6 -1.6 nie przewidziana
Газпром GZP 0,31 100 Akcyj 3 -3.5 -3.5 nie przewidziana
Сбербанк SBR 0,21 100 Akcyj 3 -5.3 -5.3 nie przewidziana
Новатэк NVT 1,01 10 Akcyj 3 -17.9 -17.9 nie przewidziana
Ростелеком RTK 0,21 100 Akcyj 3 -1.9 -1.9 nie przewidziana
Лукойл LKO 4,1 5 Akcja 3 -8.6 -8.6 nie przewidziana
Роснефть RSN 0,51 50 Akcyj 3 -8.8 -8.8 nie przewidziana
ГМК Норникель GMK 3 1 Akcyj 3 -3 -3 nie przewidziana
Северсталь SVR 0,2 10 Akcyj 3 -2.5 -2.5 nie przewidziana
Магнит MGN 3 1 Akcyj 3 -20.8 -20.8 nie przewidziana
Сургутнефтегаз SGT 0,205 500 Akcyj 3 -8.2 -8.2 nie przewidziana
МТС MTS 0,25 50 Akcyj 3 -7.9 -7.9 nie przewidziana
РусГидро RGD 0,0021 10 000 Akcyj 3 -2.2 -2.2 nie przewidziana
НЛМК NLM 0,2 100 Akcyj 3 -3.7 -3.7 nie przewidziana
Транснефть TRN 50 1 Akcyj 3 -50.5 -50.5 nie przewidziana
Уралкалий URK 0,25 100 Akcyj 3 -3.6 -3.6 nie przewidziana
Татнефть TNF 0,25 50 Akcyj 3 -12.1 -12.1 nie przewidziana
АЛРОСА ALR 1,36 100 Akcyj 3 -2.2 -2.2 nie przewidziana
Мегафон MFN 21 10 Akcyj 3 -0.2 -0.2 nie przewidziana
Магнитогорский Металлургический Комбинат MMK 0,328 1 000 Akcyj 3 -12.1 -12.1 nie przewidziana
Сбербанк а.п. SBP 0,21 100 Akcyj 3 -4.4 -4.4 nie przewidziana
МосБиржа MOX 1,03 100 Akcyj 3 -3.2 -3.2 nie przewidziana
Сургутнефтегаз а.п. SGP 0,905 500 Akcyj 3 -8.2 -8.2 nie przewidziana
Аэрофлот AFL 0.25 100 Akcyj 3 -4.5 -4.5 nie przewidziana
ФСК ЕЭС FSK 0,20 100 000 Akcyj 3 -4.4 -4.4 nie przewidziana
Equities UK
Anglo American AAL 0,042 100 Akcyj 3 0 0 nie przewidziana
Barclays BRC 0,042 100 Akcyj 3 0 0 nie przewidziana
BHP Biliton BLT 0,087 100 Akcyj 3 0 0 nie przewidziana
Glencore Intl. GLN 0,087 100 Akcyj 3 0 0 nie przewidziana
HSBC Holdings HSB 0,043 100 Akcyj 3 0 0 nie przewidziana
Rio Tinto RIO 0,087 100 Akcyj 3 0 0 nie przewidziana
Royal Bank of Scotland RBS 0,042 100 Akcyj 3 0 0 nie przewidziana
Standard Charted STN 0,087 100 Akcyj 3 0 0 nie przewidziana
Vedanta Resources VED 0,042 100 Akcyj 3 0 0 nie przewidziana

  1. Alfa-Forex zastrzega sobie prawo do zmian wielkości spreadu w zależności od sytuacji na rynku: w czasie podwyższonej niestabilności i/lub ograniczonej płynności na rynku.
  2. Podane specyfikacje mają zastosowanie dla platformy handlowej MetaTrader5 oraz MetaTrader4.
  3. W nocy ze środy na czwartek swap jest obciążany/naliczany potrójnie.

*Wartość spreadu jest płynna, w tabeli podano minimalną wartość spread dla narzędzia.
****Wartość swapu jest dynamiczna, zależy od kursu walut podlegających obrotowi w bankach centralnych, od oprocentowania kredytów międzybankowych i wartości swapu kontrahentów.

Instrument Symbol Dźwignia finansowa**** / Poziom Stop Out
"Środki***"
do 50 000 $
"Środki***"
50 000 do 200 000 $
"Środki***"
200 000 do 2 000 000 $
"Środki***"
ponad 2 000 000 $
Stock Indices
US Wall Street 30 index DJI 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:5 / 50% 1:5 / 50%
UK 100 Index FTS 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:5 / 50% 1:5 / 50%
Commodities
Brent Crude Oil Futures LCO 1:10 / 50% 1:10 / 50% 1:5 / 50% 1:5 / 50%
Equities RU
ВТБ VTB 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Газпром GZP 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Сбербанк SBR 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Новатэк NVT 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Ростелеком RTK 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Лукойл LKO 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Роснефть RSN 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
ГМК Норникель GMK 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Северсталь SVR 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Магнит MGN 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Сургутнефтегаз SGT 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
МТС MTS 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
РусГидро RGD 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
НЛМК NLM 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Транснефть TRN 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Уралкалий URK 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Татнефть TNF 1:2 / 50% 1:2 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
АЛРОСА ALR 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Мегафон MFN 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Магнитогорский Металлургический Комбинат MMK 1:2 / 50% 1:2 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Сбербанк а.п. SBP 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
МосБиржа MOX 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Сургутнефтегаз а.п. SGP 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Аэрофлот AFL 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
ФСК ЕЭС FSK 1:2 / 50% 1:2 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Equities UK
Anglo American AAL 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Barclays BRC 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
BHP Biliton BLT 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Glencore Intl. GLN 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
HSBC Holdings HSB 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Rio Tinto RIO 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Royal Bank of Scotland RBS 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Standard Charted STN 1:5 / 50% 1:5 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
Vedanta Resources VED 1:2 / 50% 1:2 / 50% 1:1 / 50% 1:1 / 50%
  1. Te specyfikacje dotyczą zarówno platformy handlowej MetaTrader 5, jak i platformy handlowej MetaTrader 4.
  2. Poziom Stop Out jest aktywowany po pierwszej cenie rynkowej na poziomie marży poniżej zadanego.

* Zmiana dźwigni finansowej w przypadku określonych parametrów odbywa się w dowolnym czasie dogodnym dla Alfa-Forex.
** Te specyfikacje obowiązują tylko dla platformy handlowej MetaTrader 5.
**** Zgodnie z wymogiem Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) przytoczone warunki handlowe obowiązują dla klientów, którzy przeszli ankietę odpowiedniości wg regulatora. Ankietowanie można przejść na Koncie użytkownika klienta.

Spółka Emitent Symbol Data naliczania dywidendy* Wysokość dywidendy, USD**
Glencore Intl. GLN 06.09.2018 0.1
НЛМК NLM 19.06.2018 2.9232
MMK MMK 11.06.2018 0.70122
Microsoft Corp. MSF 16.05.2018 0.42
МосБиржа MOX 14.05.2018 4.7589
Wal-Mart Stores Inc. WMT 10.05.2018 0.52
Intel INT 04.05.2018 0.3
Antofagasta ANT 26.04.2018 0.406
Verizon Communications VZN 09.04.2018 0.59
MasterCard MAC 06.04.2018 0.25
American Express Group AXS 05.04.2018 0.35
Cisco Systems CSO 04.04.2018 0.33
Philip Morris International PHM 21.03.2018 1.07
Anglo American AAL 15.03.2018 0.54
American International Group AIG 14.03.2018 0.32
Merck & Co MRK 14.03.2018 0.48
Coca Cola Co. CCE 14.03.2018 0.39
Viacom VIA 14.03.2018 0.2
Hewlett-Packard HPQ 13.03.2018 0.1393
FedEx FDX 09.03.2018 0.5
Standard Charted STN 08.03.2018 0.11
General Motors GMC 08.03.2018 0.38
UnitedHealth Group UNH 08.03.2018 0.75
The Travelers Companies TRV 08.03.2018 0.72
BHP Biliton BLT 08.03.2018 0.55
Home Depot HDN 07.03.2018 1.03
Nike Inc. NKE 02.03.2018 0.2
Bank of America BAC 01.03.2018 0.12
Rio Tinto RIO 01.03.2018 1.2943
Barclays BRC 01.03.2018 0.02
McDonalds’s Corp. MCD 28.02.2018 1.01
Goldman Sachs Group GSG 28.02.2018 0.75
DuPont DUP 27.02.2018 0.38
Johnson & Johnson JNJ 26.02.2018 0.84
General Electric Co. GEC 23.02.2018 0.12
HSBC Holdings HSB 22.02.2018 0.07641
VISA VIS 15.02.2018 0.21
United Technologies UTX 15.02.2018 0.7
3M Co MMM 15.02.2018 1.36
Chevron CVX 15.02.2018 1.12
Exxon Mobil Corp. XOM 09.02.2018 0.77
Apple Computer Inc. APL 09.02.2018 0.63
IBM IBM 08.02.2018 1.5
Boeing Co. BOE 08.02.2018 1.71
Starbucks SBX 07.02.2018 0.3
Citigroup CIT 02.02.2018 0.32
Pfizer PFE 01.02.2018 0.34
Wells Fargo WFC 01.02.2018 0.39
Morgan Stanley MST 30.01.2018 0.25
Ford FRD 29.01.2018 0.15
Caterpillar CAT 19.01.2018 0.78
Procter & Gamble PNG 18.01.2018 0.6896
eBay EBA 11.01.2018 0.375
Oracle ORL 09.01.2018 0.19
Time Warner TWX 09.01.2018 0.4025
AT&T ATT 09.01.2018 0.5
JPMorgan Chase JPM 04.01.2018 0.56
Татнефть TNF 21.12.2017 27.78
Лукойл LKO 21.12.2017 85
Walt Disney DIS 08.12.2017 0.84
АФК Система AFK 07.12.2017 0.68
Северсталь SVR 04.12.2017 35.61
PepsiCo PEP 30.11.2017 0.805
Vedanta Resources VED 24.11.2017 0.24

*W celu otrzymania dywidendy, należy otworzyć pozycję nie później niż w dniu, poprzedzającym datę zatwierdzenia rejestru.

**W przypadku otwartej pozycji "Buy" na dzień zatwierdzenia rejestru kwota dywidendy jest naliczana na konto handlowe. W przypadku otwartej pozycji "Sell" - kwota dywidendy zostanie pobrana z konta handlowego. Zgodnie z amerykańskim prawem, z kwoty naliczonych odsetek CFD na akcje amerykańskie zatrzymuje się 15% na podatek dochodowy.

Archiwum danych o wypłacie dywidendy

1:5
1:2
1:1
Specyfikacje kontraktów Wymagania dotyczące marży Specyfikacje kontraktów Wymagania dotyczące marży Specyfikacje kontraktów Wymagania dotyczące marży
Narzędzie Symbol Dochód z kuponu % Dochodowość z dźwignią*,% Wartość swap, naliczana codziennie,$ Naliczane rocznie z jednego kontraktu**, $ Termin wykupu
USD
Alfa-Bank-21 USD 7.3/4 A21#5_ALFABANK_2021_USD 7,75 25,75
0,70 255,50
28.04.2021
VEB-20 USD 6.902 V20#5_VEB_2020_USD 6,90 21,50
0,58 211,70
09.07.2020
VEB-22 USD 6.025 V22#5_VEB_2022_USD 6,03 17,15
0,46 167,90
05.07.2022
Sberbank 19 USD 5.18 S19#5_SBERBANK_2019_USD 5,18 12,90
0,35 127,75
28.06.2019
Sberbank 22 USD 6.1/8 S22#5_SBERBANK_2022_USD 6,13 17,65
0,48 175,20
07.02.2022
Gazprom 22 USD 6.51 G22#5_GAZPROM_2022_USD 6,51 19,55
0,53 193,45
07.03.2022
Gazprom 22-2 USD 4.95 GG2#5_GAZPROM_2022_USD 4,95 11,75
0,32 116,80
19.07.2022
GazpromNeft 22 USD 4.375 GN2#5_GAZPROMNEFT_2022_USD 4,38 8,90
0,24 87,60
19.09.2022
LukOil 20 USD 6 1/8 L20#5_LUKOIL_2020_USD 6,13 17,65
0,48 175,20
09.11.2020
Rosneft - 22 USD 4.199 R22#5_ROSNEFT_2022_USD 4,20 8,00 0,21 76,65
06.03.2022
Nornickel – 20 USD 5.55 N20#5_NORNICKEL_2020_USD 5,55 14,75 0,40 146,00
28.10.2020
RGD - 22 USD 5.7 D22#5_RGD_2022_USD 5,70 15,50 0,42 164,25 05.04.2022
Novatek -21 USD NV2#5_NOVATEK_2021_USD 6,60 20,00 0,54 197,10
03.02.2021
VTB-20 USD VT2#5_VTB_2020_USD 6,55 19,75 0,54 197,10
13.10.2020
MTS-23 USD M23#5_MTS_2023_USD 5,00 12,00 0,32 116,80
30.05.2023
VTB Perpetual USD VT9#5_VTB_PERP_USD 9,50 34,50 0,94 343,10
29.12.2049
Gazprombank Perpetual 9,835 GB9#5_GAZPROMBANK_PERP_USD 9,835 36,175  0,99 361,35  29.12.2049
Sberbank 23 USD 5.25 SB3#5_SBERBANK_2023_USD 5,25 13,25 0,36 131,40
23.05.2023


Instrument Symbol Rentowność operacji kuponowych  % Rentowność z dźwignią *, % Wartość swapu, naliczana jest codziennie, Jest naliczany rocznie z jednego kontraktu **, Ekspiracja
EUR
Gazprom 20-2 EUR 3.389 G20#5_GAZPROM_2020_EUR 3,39 6,95 0,19 69,35 20.03.2020
RGD-21 EUR 3.3744 D21#5_RZD_2021_EUR 3,37 6,87 0,18 65,70 20.05.2021

Poziom Stop Out jest aktywowany po pierwszej cenie rynkowej przy marży poniżej określonego poziomu.

* Przy cenie w wartości nominalnej.

** Z zastrzeżeniem stawki funduszowej 3,25% w przypadku obligacji dolarowych i 2,5% w przypadku obligacji w euro.


Instrument Symbol ISIN Wartość swapu, naliczana jest codziennie, $ Jest naliczany rocznie z jednego kontraktu **, $ Dźwignia kredytowa Poziom Stop Out
USD
Alfa-Bank-21 USD 7.3/4 A21#5_ALFABANK_2021_USD XS0620695204 0,70 255,50 1:5 60%
VEB-20 USD 6.902 V20#5_VEB_2020_USD XS0524610812 0,58 211,70 1:5 60%
VEB-22 USD 6.025 V22#5_VEB_2022_USD XS0800817073 0,46 167,90 1:5 60%
Sberbank 19 USD 5.18 S19#5_SBERBANK_2019_USD XS0799357354 0,35 127,75 1:5 60%
Sberbank 22 USD 6.1/8 S22#5_SBERBANK_2022_USD XS0743596040 0,48 175,20 1:5 60%
Gazprom 22 USD 6.51 G22#5_GAZPROM_2022_USD XS0290580595 0,53 193,45 1:5 60%
Gazprom 22-2 USD 4.95 GG2#5_GAZPROM_2022_USD XS0805570354 0,32 116,80 1:5 60%
GazpromNeft 22 USD 4.375 GN2#5_GAZPROMNEFT_2022_USD XS0830192711 0,24 87,60 1:5 60%
LukOil 20 USD 6 1/8 L20#5_LUKOIL_2020_USD XS0554659671 0,48 175,20 1:5 60%
Rosneft - 22 USD 4.199 R22#5_ROSNEFT_2022_USD XS0861981180 0,21 76,65 1:5 60%
Nornickel – 20 USD 5.55 N20#5_NORNICKEL_2020_USD XS0982861287 0,40 146,00 1:5 60%
RGD - 22 USD 5.7 D22#5_RGD_2022_USD XS0764220017 0,42 153,30 1:5 60%
Novatek -21 USD NV2#5_NOVATEK_2021_USD XS0588433267 0,54 197,10 1:5 60%
VTB-20 USD VT2#5_VTB_2020_USD XS0548633659 0,54 197,10 1:5 60%
MTS-23 USD M23#5_MTS_2023_USD XS0921331509 0,32 116,80 1:5 60%
VTB Perpetual USD VT9#5_VTB_PERP_USD XS0810596832 0,94 343,10 1:5 60%
Gazprombank Perpetual 9,835  GB9#5_GAZPROMBANK_PERP_USD XS0848137708 0,99 361,35 1:5 60%
Sberbank 23 USD 5.25 SB3#5_SBERBANK_2023_USD XS0935311240 0,36 131,40 1:5 60%
Instrument Symbol ISIN Wartość swapu, naliczana jest codziennie, € Jest naliczany rocznie z jednego kontraktu **, € Dźwignia kredytowa Poziom Stop Out
EUR
Gazprom 20-2 EUR 3.389 G20 XS0906946008 0,19 68,40 1:5 60%
RGD-21 EUR 3.3744 D21 XS0919581982 0,19 68,40 1:5 60%


Poziom Stop Out jest aktywowany po pierwszej cenie rynkowej przy marży poniżej określonego poziomu.

* Przy cenie w wartości nominalnej.

** Z zastrzeżeniem stawki funduszowej 3,25% w przypadku obligacji dolarowych i 2,5% w przypadku obligacji w euro.

**** Zgodnie z wymogiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Cypru (CySEC) przytoczone warunki handlowe obowiązują dla klientów, którzy przeszli ankietę odpowiedniości wg regulatora. Ankietowanie można przejść na Koncie użytkownika klienta.


Narzędzie Symbol Dochód z kuponu % Dochodowość z dźwignią*,% Wartość swap, naliczana codziennie,$ Naliczane rocznie z jednego kontraktu**, $ Termin wykupu
USD
Alfa-Bank-21  USD 7.3/4 A21#2_ALFABANK_2021_USD 7.75 12.25 0.33 120.45 28.04.2021
VTB Perpetual USD 9 1/2 VT9#2_VTB_PERP_USD 9.5 15.75 0.43 156.95 29.12.2049
Gazprombank Perpetual 9,835 GB9#2_GAZPROMBANK_PERP_USD 9,835 16,420 0,44 160,60 29.12.2049
Sberbank 23 USD 5 1/4 SB3#2_SBERBANK_2023_USD 5.25 7.25 0.19 69.35 23.05.2023
Gazprom 22 USD 6.51 G22#2_GAZPROM_2022_USD 6,51 9,77 0,26 94,90 07.03.2022
GazpromNeft 22 USD 4.375 GN2#2_GAZPROMNEFT_2022_USD 4,95 5,50 0,15 54,75 19.09.2022
Rosneft - 22 USD 4.199 R22#2_ROSNEFT_2022_USD 4,20 5,15 0,14 51,10 06.03.2022
VEB-22 USD 6.025 V22#2_VEB_2022_USD 6,03 8,80 0,24 87,60 05.07.2022
HSBC Perpetual USD 5.625 HU9#2_HSBC_PERP_USD 5,625 8,0 0,21 76,65 29.12.2049
Standard Chartered USD 5.2 CU4#2_STANDARD_CHART_2024_USD 5,200 7,15 0,19 69,35 26.01.2024
Instrument Symbol Rentowność operacji kuponowych % Rentowność z dźwignią *, % Wartość swapu, naliczana jest codziennie, Jest naliczany rocznie z jednego kontraktu **,
Ekspiracja

 

EUR
Gazprom 20-2 EUR 3.389 G20_#2_GAZPROM_2020_EUR 3.39 4.28 0.11 40.15 20.03.2020
RGD-21 EUR 3.3744 D21_#2_RZD_2021_EUR 3.37 4.25 0.11 40.15 20.05.2021
VEB 23 EUR 4.032 VE3_#2_VEB_2023_EUR 4.032 5.56 0.15 54.75 21.02.2023
Gazprom 25 EUR 4.364 G25_#2_GAZPROM_2025_EUR 4.364 6.23 0.17 62.05 21.03.2025
Gazprom 23 EUR 3.125 G23_#2_GAZPROM_2023_EUR 3.125 3.75 0.10 36.50 17.11.2023
RGD 23 EUR 4.6 D23_#2_RZD_2023_EUR 4.6 6.70 0.18 65.70 06.03.2023
Royal Bank of Scotland 23 EUR 2.5 RB3_#2_RBS_2023_EUR 2.5 2.50 0.06 21.90 22.03.2023
HSBC Perpetual EUR 4.75 HE9_#2_HSBC_PERP_EUR 4,750 7,000 0,19 69,35 29.12.2049
Standard Chartered EUR 3.125 CE4#2_STANDARD_CHART_2024_EUR 3,125 3,750 0,10 36,50 19.11.2024
Barclays EUR 2.625 BE5_#2_BARCLAYS_2025_EUR 2,625 2,750 0,07 25,55 11.11.2025


Poziom Stop Out jest aktywowany po pierwszej cenie rynkowej przy marży poniżej określonego poziomu.

* Przy cenie w wartości nominalnej.

** Z zastrzeżeniem stawki funduszowej 3,25% w przypadku obligacji dolarowych i 2,5% w przypadku obligacji w euro.


Instrument Symbol ISIN Wartość swapu, naliczana jest codziennie,$ Jest naliczany rocznie z jednego kontraktu **, $ Dźwignia kredytowa Poziom Stop Out
USD
Alfa-Bank-21 USD 7.3/4 A21#2_ALFABANK_2021_USD XS0620695204 0.33 120,45 1:2 24%
VTB Perpetual USD 9 1/2 VT9#2_VTB_PERP_USD XS0810596832 0.43 156,95 1:2 24%
Gazprombank Perpetual 9,835 GB9#2_GAZPROMBANK_PERP_USD XS0848137708 0,44 160,60 1:2 24%
Sberbank 23 USD 5 1/4 SB3#2_SBERBANK_2023_USD XS0935311240 0.19 69,35 1:2 24%
Gazprom 22 USD 6.51 G22#2_GAZPROM_2022_USD XS0290580595 0.26 94,90 1:2 24%
GazpromNeft 22 USD 4.375 GN2#2_GAZPROMNEFT_2022_USD XS0830192711 0.15 54,75 1:2 24%
Rosneft - 22 USD 4.199 R22#2_ROSNEFT_2022_USD XS0861981180 0.14 51,10 1:2 24%
VEB-22 USD 6.025 V22#2_VEB_2022_USD XS0800817073 0.24 87,60 1:2 24%
HSBC Perpetual USD 5.625 HU9#2_HSBC_PERP_USD US404280AR04
0,21 76,65 1:2 24%
Standard Chartered USD 5.2 CU4#2_STANDARD_CHART_2024_USD XS0969864916 0,19 69,35 1:2 24%


Instrument Symbol ISIN Wartość swapu, naliczana jest codziennie, € Jest naliczany rocznie z jednego kontraktu **, € Dźwignia kredytowa Poziom Stop Out
EUR
RGD-21 EUR 3.3744 D21_#2 XS0919581982 0.11  40.15 1:2 24%
Gazprom 20-2 EUR 3.389 G20_#2 XS0906946008 0.11 40.15 1:2 24%
VEB 23 EUR 4.032 VE3_#2 XS0893212398 0.15 54.75 1:2 24%
Gazprom 25 EUR 4.364 G25_#2 XS0906949523 0.17 62.05 1:2 24%
Gazprom 23 EUR 3.125 G23_#2 XS1521039054 0.10 36.50 1:2 24%
RGD 23 EUR 4.6 D23_#2 XS1041815116 0.18 65.70 1:2 24%
Royal Bank of Scotland 23 EUR 2.5 RB3_#2 XS1382368113 0.06 21.90 1:2 24%
HSBC Perpetual EUR 4.75 HE9_#2_HSBC_PERP_EUR XS1640903701 0,19 69,35 1:2 24%
Standard Chartered EUR 3.125 CE4#2_STANDARD_CHART_2024_EUR XS1140857316 0,10 36,50 1:2 24%
Barclays EUR 2.625 BE5_#2_BARCLAYS_2025_EUR XS1319647068 0,07 25,55 1:2 24%


Poziom Stop Out jest aktywowany po pierwszej cenie rynkowej przy marży poniżej określonego poziomu.

* Przy cenie w wartości nominalnej.

** Z zastrzeżeniem stawki funduszowej 3,25% w przypadku obligacji dolarowych i 2,5% w przypadku obligacji w euro.

**** Zgodnie z wymogiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Cypru (CySEC) przytoczone warunki handlowe obowiązują dla klientów, którzy przeszli ankietę odpowiedniości wg regulatora. Ankietowanie można przejść na Koncie użytkownika klienta.


Narzędzie Symbol Dochód z kuponu % Dochodowość z dźwignią*,% Wartość swap, naliczana codziennie,$ Naliczane rocznie z jednego kontraktu**, $ Termin wykupu
USD
Alfa-Bank-21 USD 7.3/4 A21#1_ALFABANK_2021_USD 6.64 2.91 0.21 76.65 28.04.2021
VEB-22 USD 6.025 V22#1_VEB_2022_USD 5.36 3.63 0.16 58.4 05.07.2022
VTB Perpetual USD VT9#1_VTB_PERP_USD 8.40 8.04 0.26 94.9 29.12.2049
Gazprombank Perpetual 9,835 GB9#1_GAZPROMBANK_PERP_USD 9,835 9,835 0,26 94,90 29.12.2049
Sberbank 23 USD 5.25 SB3#1_SBERBANK_2023_USD 4.87 4.03 0.14 51.1 23.05.2023
HSBC Perpetual USD 5.625 HU9#1_HSBC_PERP_USD 5,625 5,625 0,15 54,75 29.12.2049
Standard Chartered USD 5.2 CU4#1_STANDARD_CHART_2024_USD 5,200 5,200 0,14 51,10 26.01.2024

 

Narzędzie Symbol Dochód z kuponu % Dochodowość z dźwignią*,% Wartość swap, naliczana codziennie,€ Naliczane rocznie z jednego kontraktu**, € Termin wykupu
EUR
HSBC Perpetual EUR 4.75 HE9#1_HSBC_PERP_EUR 4,750 4,750 0,13 47,45 29.12.2049
Standard Chartered EUR 3.125 CE4#1_STANDARD_CHART_2024_EUR 3,125 3,125 0,08 29,20 19.11.2024
Barclays EUR 2.625 BE5_#1_BARCLAYS_2025_EUR 2,625 2,625 0,07 25,55 11.11.2025


Narzędzie Symbol ISIN Wartość swap, naliczana codziennie, $ Naliczane rocznie z jednego kontraktu **, $ Dźwignia finansowa Poziom Stop Out
USD
Alfa-Bank-21 USD 7.3/4  A21#1_ALFABANK_2021_USD  XS0620695204 0.21 76.65 1:1 1% 
VEB-22 USD 6.025  V22#1_VEB_2022_USD  XS0800817073 0.16  58.4  1:1  1% 
VTB Perpetual USD  VT9#1_VTB_PERP_USD  XS0810596832 0.26 94.9  1:1  1% 
Gazprombank Perpetual 9,835  GB9#1_GAZPROMBANK_PERP_USD  XS0848137708 0,26 94,90  1:1  1% 
Sberbank 23 USD 5.25  SB3#1_SBERBANK_2023_USD  XS0935311240 0.14  51.1 1:1  1% 
HSBC Perpetual USD 5.625 HU9#1_HSBC_PERP_USD US404280AR04 0,15 54,75 1:1 1%
Standard Chartered USD 5.2 CU4#1_STANDARD_CHART_2024_USD XS0969864916 0,14 51,10 1:1 1%

 

Narzędzie Symbol ISIN Wartość swap, naliczana codziennie, € Naliczane rocznie z jednego kontraktu **, € Dźwignia finansowa Poziom Stop Out
EUR
HSBC Perpetual EUR 4.75 HE9#1_HSBC_PERP_EUR XS1640903701 0,13 47,45 1:1 1%
Standard Chartered EUR 3.125 CE4#1_STANDARD_CHART_2024_EUR XS1140857316 0,08 29,20 1:1 1%
Barclays EUR 2.625 BE5_#1_BARCLAYS_2025_EUR XS1319647068 0,07 25,55 1:1 1%
Alfa Bank 22 EUR 0.01
A22#1_ALFA_IQ_2022_EUR
RU000A0ZYFE2
0 0 1:1
1%

Specyfikacje kontraktów Wymagania dotyczące marży
Symbol Spread* Wielkość kontraktów Poziomy Limit&Stop, Punktów Swap long**** Swap short**** Wygaśnięcie
SEP/RUR 100 Punktów 100 000 USD 150 0 0 13.09.2019
DEC/RUR 100 Punktów 100 000 USD 150 0 0 14.12.2018
MAR/RUR 100 Punktów 100 000 USD 150 0 0 15.03.2019
JUN/RUR 100 Punktów 100 000 USD 150 0 0 14.06.2019

1. Alfa-Forex zastrzega sobie prawo do korygowania wielkości spreadu w zależności od sytuacji rynkowej: w okresach zwiększonej niestabilności i/ lub ograniczonej płynności na rynku.
2. Te specyfikacje obowiązują tylko dla platformy handlowej MetaTrader5.

*Umowy forwardowe dla pary walutowej USD/RUR.
**Wartość spreadu maleje wraz ze zbliżającym się wygaśnięciem. Podano wartość minimalną.

Symbol Dźwignia finansowa**** / Poziom Stop Out
"Środki***"
do 50 000 $
"Środki***"
50 000 do 200 000 $
"Środki***"
200 000 do 2 000 000 $
"Środki***"
ponad 2 000 000 $
SEP/RUR 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:10 / 50% 1:10 / 50%
DEC/RUR 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:20 / 50%
MAR/RUR 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:10 / 50% 1:10 / 50%
JUN/RUR 1:20 / 50% 1:20 / 50% 1:10 / 50% 1:10 / 50%

1. Te specyfikacje obowiązują tylko dla platformy handlowej  MetaTrader 5.
2. Poziom Stop Out jest aktywowany po pierwszej cenie rynkowej na poziomie marży poniżej zadanego.

* Umowy forwardowe na parę walutową USD/RUR.

** Zmiana dźwigni kredytowej w przypadku określonych parametrów odbywa się w dowolnym czasie dogodnym dla Alfa-Forex.

**** Zgodnie z wymogiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Cypru (CySEC) przytoczone warunki handlowe obowiązują dla klientów, którzy przeszli ankietę odpowiedniości wg regulatora. Ankietowanie można przejść na Koncie użytkownika klienta.

Narzędzie
Prowizja za long**
Prowizja za short**
AUD/CAD 4,2 5,1
AUD/CHF 0 10,5
AUD/JPY 0 9,8
AUD/NZD 5,1 4,2
AUD/USD 4,3 1,8
CAD/CHF 0 10,8
CHF/JPY 5,7 2,8
CHF/RUR 31,3 0
EUR/AUD 12,9 0
EUR/CAD 12,1 0
EUR/CHF 3,2 6,7
EUR/GBP 8,5 1,1
EUR/JPY 4,8 4,9
EUR/NOK 9,4 0,3
EUR/NZD 14,1 0
EUR/RUR 26,3 0
EUR/SEK 4,7 4,9
EUR/TRY 54,8 0
EUR/USD 15,4 0
GBP/AUD 8,9 2,0
GBP/CAD 8,4 2,5
GBP/CHF 0 11,7
GBP/JPY 0,3 10,4
GBP/NZD 10,7 0,2
GBP/RUR 30,3 0,0
GBP/USD 11,8 0
JPY/RUR 0,2 0
NZD/CAD 3,1 5,2
NZD/JPY 0 8,9
EUR/PLN 12,4 0
USD/PLN 2,8 5,8
NZD/USD 3,0 2,6
USD/CAD 2,9 1,2
USD/CHF 0 11,8
USD/DKK 0 12,8
USD/JPY 0 9,7
USD/MXN 26,3 0
USD/NOK 0 8,9
USD/RUR 14,2 0
USD/SEK 0 12,9
USD/CZK 3,6 4,6
EUR/CZK 5,1 4,6
USD/SGD 5,4 7,0
USD/TRY 60,3 0
USD/ZAR 21,7 0
XAU/USD 12,0 0
XAG/USD 3,0 3,0
XPD/USD 4,8 3,6
XPT/USD 7,2 0
*W nocy ze środy na czwartek prowizja Swap-Free jest pobierana w potrójnej wysokości. Prowizja Swap-Free dla narzędzi rublowych zostaje obciążona potrójnie z czwartku na piątek.
**Prowizja jest wskazana w USD za 1 lot


Twoje korzyści
w handlu z Alfa-Forex

Dostępne do handlu ponad 160
par walutowych.
Spread na „rublowe” pary
to są grosze – 1,2 kopiejki
Wyjątkowa płynność 24/5
dla par „rublowych”
Natychmiastowe wykonanie
zleceń handlowych
Platformy handlowe MetaTrader 4
i MetaTrader 5
Wpłata i wypłata środków finansowych
bez prowizji *
Callback
Callback
Prześlij nam swój numer, a my oddzwonimy

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Przeczytaj pełne ujawnienie ryzyka.

Ostrzeżenie o ryzyku: 77% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Przeczytaj pełne ujawnienie ryzyka.

Ostrzeżenie o ryzyku: 77% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Przeczytaj pełne ujawnienie ryzyka.