Glosariusz

Wszystko
/
A
Ą
B
C
Ć
D
E
Ę
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
Ń
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
W
Y
Z
Ź
Ż
 1. Abandon
 2. Wykonanie automatyczne
 3. Aktyw
 4. Aktywa
 5. Akcje
 6. Akcje z listy
 7. Akcje uprzywilejowane
 8. Akcja
 9. Akcja wzrostu
 10. Algotrading
 11. Aligator
 12. Amerykańskie kwity depozytowe
 13. Amerykańska Giełda Papierów Wartościowych
 14. Amortyzacja
 15. Analiza
 16. Ubezpieczyciel
 17. Gwarantowanie
 18. Arbitraż
 19. Arbitraż ryzykowny
 20. Arbitrażowe operacje konwersji
 21. Transakcje arbitrażowe
 22. ASK
 23. Certyfikat FSRF
 24. Baza
 25. Punkt bazowy
 26. Waluta bazowa
 27. Bazowa stopa procentowa
 28. Aktywa bazowe
 29. Bilans
 30. Saldo dostępnych środków
 31. Słupek
 32. Słupki
 33. Opcja barierowa
 34. Bez pieniędzy
 35. Bezrobocie
 36. Bezrobocie w USA
 37. Stopa wolna od ryzyka
 38. Bezwarunkowy dochód podstawowy
 39. Beneficjent
 40. Stopa odniesienia
 41. Koszyk dwuwalutowy
 42. Big Board
 43. BID
 44. Opcje binarne
 45. Giełda
 46. Spodek
 47. Break
 48. Porozumienie Bretton Woods
 49. Broker
 50. Byk
 51. Backwardation
 52. In-the-money
 53. Produkt krajowy brutto (PKB)
 54. Produkt narodowy brutto (PNB)
 55. Waluta
 56. Waluta narzędzia
 57. Waluta notowania
 58. Koszyk walutowy
 59. Pozycja walutowa
 60. Walutowe transakcje handlowe
 61. Kurs walutowy
 62. Waniliowa opcja
 63. Warrant
 64. Vega
 65. Weksel
 66. Inwestycje typu Venture
 67. Zamówienie wzajemnego anulowania (order OCO)
 68. Winner
 69. Transakcje pozagiełdowe
 70. Wartość wewnętrzna
 71. Zmienność
 72. Teoria fal Elliotta
 73. Doji
 74. Formacja gwiazdy porannej
 75. Wartość czasowa opcji
 76. Czas wygaśnięcia
 77. Wszystko albo nic
 78. Światowa Organizacja Handlu (WTO)
 79. Waluta przeciwna
 80. Waluta drugorzędna
 81. Wtórne zlecenia
 82. Drugorzędne papiery wartościowe
 83. Drugi eszelon
 84. Formacja Flagi
 85. Wypłata
 86. Gamma
 87. Histogram
 88. Blue chip
 89. Gotowość
 90. Wykres słupków HLC
 91. Wykres słupków OHLC
 92. Сatterpillar
 93. Gap
 94. Dax
 95. Data waluty
 96. Data waluty (data rozliczenia)
 97. Data wygaśnięcia terminu
 98. Data ogłoszenia
 99. Data dostawy
 100. Down Tick
 101. Siła napędowa
 102. Dewaluacja
 103. Dewaluacja waluty
 104. Derywaty
 105. Deficyt budżetowy
 106. Bankructwo
 107. Tanie akcje
 108. Zakres
 109. Dywergencja
 110. Dywersyfikacja
 111. Dywidenda
 112. Dochodowość dywidendowa
 113. Dywidendy
 114. Dealer
 115. Długa pozycja
 116. Długa pozycja (long)
 117. Zlecenie dzienne
 118. Dno
 119. Zarządzanie zaufaniem
 120. Dolar
 121. Dodatkowa emisja
 122. Dochodowość
 123. Podział akcji
 124. Ewa i Adam
 125. Euro
 126. Euroobligacje
 127. Europejski System Walutowy (EMS)
 128. Europejskie opcje
 129. Dziennik transakcji
 130. Kredytobiorca
 131. Ustawa o papierach wartościowych z roku 1933
 132. Prawa chroniące przed oszustwami giełdowymi
 133. ZigZag
 134. Złoty standard
 135. Zulutrade
 136. Immunizacja
 137. Inwestycje
 138. Rachunki inwestycyjne zarządzających kontami
 139. Indeks
 140. Indeks NASDAQ
 141. Indeks dolara
 142. Indeks Dow Jones
 143. Indeks cen konsumpcyjnych
 144. Indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Tokio
 145. Wskaźnik MACD (konwergencja-rozbieżność średnich kroczących)
 146. Wskaźnik Ichimoku
 147. Wskaźniki Forex
 148. Insider
 149. Narzędzie
 150. Interwencja (walutowa)
 151. Handel internetowy
 152. Wykonaj lub anuluj
 153. Jen
 154. Kabel
 155. Weksle skarbowe
 156. Skarb państwa
 157. Kanał cenowy
 158. Kapitalizacja rynkowa
 159. Kerb
 160. Klaster
 161. Klin
 162. Clearing
 163. Covenant
 164. Kod waluty
 165. Opcja kupna
 166. Prowizja
 167. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
 168. Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC)
 169. Komisja Halfturn
 170. Commodity (towar)
 171. Współczynnik konwersji
 172. Konwersja (waluty)
 173. Contango
 174. Kontrakt na różnicę
 175. Kontrakty na różnicę (CFD)
 176. Kontrwaluta
 177. Korytarz
 178. Krótka pozycja
 179. Krótka pozycja (short)
 180. Krótka sprzedaż
 181. Korekta
 182. Cytowanie
 183. Notowanie
 184. Współczynnik wykorzystania marży
 185. Dźwignia finansowa
 186. Point and figure
 187. Korona
 188. Krzyżowy
 189. Kurs krzyżowy
 190. Kursy krzyżowe
 191. Kurs
 192. Kurs wymiany
 193. Cash and Carry
 194. Dźwignia
 195. Płynność
 196. Limitowane zamówienie
 197. Linie Ganna
 198. Linia trendu
 199. Listing
 200. Pułapka płynności
 201. Plik dziennika serwera
 202. Fałszywy podział
 203. Pozycje lokowane
 204. Long (długa pozycja)
 205. Londyńska oferta stopy międzybankowej
 206. Loss
 207. Partia
 208. Promienie Eldera
 209. Makler
 210. Marża
 211. Marża do pozycji lokowanych
 212. Wezwanie do uzupełnienia depozytu (Margin Call)
 213. Marża handlowa
 214. Zabezpieczenie marżowe
 215. Wymagania depozytu zabezpieczającego
 216. Marżowy (gwarancyjny) depozyt
 217. Konto marżowe
 218. Motor rynku
 219. Animator rynku
 220. Martingale
 221. MFW
 222. Niedźwiedź
 223. Rynek niedźwiedzi
 224. Międzynarodowy rynek walutowy Forex
 225. Międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)
 226. Metatrader
 227. Minimalna cena
 228. Model
 229. Model Blacka-Scholesa
 230. Młotek
 231. Polityka pieniężna
 232. Monopol
 233. Gotówka
 234. Krajowa Izba Rozliczeniowa ds. Transakcji Papierów Wartościowych
 235. Narodowe Stowarzyszenie Futures
 236. Niezbędna marża
 237. Opcja niekorzystna
 238. Operacja niehandlowa
 239. Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych
 240. Obligacje
 241. Wymiana walut
 242. Obrót wierzytelnościami debetowymi (CP)
 243. Zwrotny spread
 244. Konto skonsolidowane
 245. Akcje zwykłe
 246. Wymagane rezerwy
 247. Overnight
 248. Zwrot inwestycji
 249. OPEC
 250. Operacje na otwartym rynku
 251. Opcja
 252. Opcja powyżej/poniżej
 253. Opcja zakres
 254. Opcja dotyk
 255. Opcja dochodowa i niedochodowa
 256. Opcja sprzedaży
 257. Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC)
 258. Zamówienie
 259. Zamówienia stop-loss
 260. Oscylator
 261. Otwarta pozycja walutowa
 262. Otwarta pozycja
 263. Otwarcie rynku
 264. Zamówienie oczekujące
 265. Oferta
 266. Offset
 267. Zagraniczny
 268. Spadek
 269. Blokhauz
 270. PAMM-konto
 271. Partnerstwo
 272. Wzór
 273. Początkowa emisja publiczna
 274. Przegrzanie gospodarki
 275. Przenoszenie pozycji
 276. UFI
 277. Płynne zyski/straty
 278. Bilans płatniczy
 279. Podwyższenie
 280. Utrzymanie
 281. Wsparcie
 282. Potwierdzenie
 283. Pozycja
 284. Pokrywać
 285. Siła nabywcza
 286. Kupować
 287. Zakup na zamknięcie
 288. Pełna transakcja zakończona
 289. Portfel
 290. Zlecenie
 291. Dostawa
 292. Przepływ notowań
 293. Strumieniowe cytaty
 294. Oferta
 295. Premia
 296. Zysk
 297. Zysk na akcję (EPS)
 298. Dochodowa opcja
 299. Zlecenie otwarcia pozycji ważne do momentu anulowania
 300. Proxy
 301. Poślizg
 302. Profit
 303. Punkt
 304. Put
 305. Różnica stóp procentowych
 306. Różnica
 307. Rally
 308. Izba rozliczeniowa (clearingowa)
 309. Regulowany kurs pływający
 310. Waluta rezerwowa
 311. Reinwestowanie
 312. Reuters
 313. Rekwotowanie
 314. Rentowność EBITDA
 315. Transakcja warunkowego zakupu
 316. Refinansowanie
 317. Recesja
 318. Riksza
 319. Rolowanie
 320. RTS
 321. Rynek
 322. Rynek „buldogów”
 323. Rynek Forex
 324. Rynek akcji
 325. Rynek gotówki walutowej
 326. Rynek kontraktów terminowych
 327. Zlecenie rynkowe
 328. Wykres świecowy
 329. SWIFT
 330. Swobodna marża
 331. Swap
 332. Swap (Swap)
 333. Opcja swapowa
 334. Transakcja
 335. System automatycznych notowań Krajowego Stowarzyszenia Dealerów Papierów Wartościowych
 336. Opór
 337. Spike
 338. Spekulacje
 339. Specjalne prawa pożyczki
 340. Spot (Spot)
 341. Transakcje na rynku kasowym
 342. Spread
 343. Popyt
 344. Stopa refinansowania
 345. Stawka-punkt orientacyjny
 346. Stagflacja
 347. Stop
 348. Stop out
 349. Stop loss
 350. Stop-zamówienie
 351. Zlecenie stop (Forex)
 352. Kraje członkowskie siódemki
 353. Straddle
 354. Zbieżność
 355. Okres handlowy
 356. Twarda waluta
 357. Cień
 358. Analiza techniczna
 359. Tick
 360. Symbol
 361. Tokijska (japońska) giełda papierów wartościowych
 362. Tom (Tom)
 363. Sesja handlowa
 364. Handel w ciągu dnia
 365. Warunki handlowe
 366. Godziny handlowe
 367. Bilans handlowy
 368. Terminal handlowy
 369. Trader
 370. Trading
 371. Trend, tendencja
 372. Today (Tod)
 373. Take Profit
 374. Poziom bezrobocia
 375. Poziom marży/marżowy poziom
 376. Uśrednianie
 377. Gwiazda poranna
 378. System Rezerwy Federalnej (SRF)
 379. Ustalenie zysku
 380. Rynek papierów wartościowych
 381. Forward
 382. Forex (FOREIGN EXchange Market)
 383. Forest
 384. Fraktal
 385. Analiza fundamentalna
 386. Futures
 387. Futures lub kontrakt terminowy
 388. Ogon
 389. Hedge
 390. Hedging
 391. Cena oferty
 392. Cena wykonania opcji
 393. Papiery wartościowe
 394. Chicagowska giełda opcji
 395. Chicagowska giełda towarowa
 396. Kapitał własny lub środki
 397. Kalendarz ekonomiczny
 398. Wygaśnięcie
 399. Eku
 400. Jama

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty na różnicę cen (CFD) są złożonymi produktami finansowymi, które zdecydowanie nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. CFD – to są produkty z dźwignią, termin płatności wg których następuje, gdy Klient zdecyduje się zamknąć istniejącą otwartą pozycję. Klient nie musi ryzykować kwotą większą, niż tą, którą jest gotów stracić. Zanim zdecydujesz się na handel, zapoznaj się z informacjami na temat ryzyka - weź pod uwagę swoje doświadczenie. Klient, w razie potrzeby może zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego. Proszę przeczytać Powiadomienie o ryzykach Alfa-Forex.

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty na różnicę cen (CFD) są złożonymi produktami finansowymi, które zdecydowanie nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. CFD – to są produkty z dźwignią, termin płatności wg których następuje, gdy Klient zdecyduje się zamknąć istniejącą otwartą pozycję. Klient nie musi ryzykować kwotą większą, niż tą, którą jest gotów stracić. Proszę przeczytać Powiadomienie o ryzykach Alfa-Forex.

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty na różnicę cen (CFD) są złożonymi produktami finansowymi, które zdecydowanie nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Proszę przeczytać Powiadomienie o ryzykach Alfa-Forex.