Inflacja w USA! Nowe dane już w ten piątek!

12 paź 2017

W niedzielę, 13 października, 15:30 czasu moskiewskiego Departament pracy USA opublikuje ostatni indeks cen konsumpcyjnych (CPI). To na pewno wzbudzi duże zainteresowanie wśród inwestorów oczekujących na wzrost wartości dolara USA w czwartym kwartale. Analitycy oczekują, że FED podniesie kluczową stopę procentową co najmniej jeszcze raz do końca tego roku. Jednak pytanie, do jakiego poziomu nadal pozostaje otwarte. Niepewność w oczekiwaniu na indeks może spowodować znaczny wzrost zmienności związanych z dolarem narzędzi.

Czas
Waluta
Wydarzenie
Oczekiwanie
Poprzednia wielkość
15:30
USD
Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) (m/m) (wrz.), (r/r) (wrz)

0,6%
2,3%

0,4%
1,9%


Aby skorzystać z sytuacji i zarobić na wiadomości, należy otworzyć rachunek handlowy, jeśli go jeszcze nie masz, i pobrać pobrać platformę handlową, a następnie otworzyć pozycję. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, skontaktuj się z menedżerem telefonicznie pod numerem 8-800-100-62-02 (wew.1).

Prezentowane dane i analizy są oparte na prognozach, umieszczonych na stronach forexfactory.com i investing.com/economic-calendar. Jeśli prognoza się nie potwierdzi, rzeczywisty wynik finansowy może być inny.

Informacja przedstawiona w nowościach nie powinna być odbierana jako porada inwestycyjna, bądź nawet zalecenie skierowane specjalnie do ciebie. Nie powinno to być wykorzystywane bądź rozpatrywane jako propozycja, bądź narzucanie kupna/sprzedaży jakiegokolwiek narzędzia. Informacja zawarta w danej wiadomości opiera się na źródła, które Firma uważa za godne zaufania. Firma nie daje żadnych zapewnień, ani gwarancji, ani jawnych, ani ukrytych. Firma nie gwarantuje i nie głosi, że jakiekolwiek wspomniane tu narzędzie finansowe jest przydatne właśnie dla ciebie. W ten sposób, każda potencjalnie możliwa decyzja inwestycyjna, na którą mogła wpłynąć wymieniona w nowościach informacja, powinna być podjęta po uzyskaniu należytej konsultacji z niezawisłego źródła. Handlowi narzędziami finansowymi towarzyszy ryzyko. Handel kontraktami na różnicę (CFD) i narzędziami Forex może doprowadzić do utraty zainwestowanego kapitału. Nie należy ryzykować większej kwoty, niż jest się gotowym stracić. Strata może przekroczyć kwotę pierwotnej inwestycji. Dodatkową informację można uzyskać z Powiadomienia o ryzykach Alfa-Forex .

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty na różnicę cen (CFD) są złożonymi produktami finansowymi, które zdecydowanie nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. CFD – to są produkty z dźwignią, termin płatności wg których następuje, gdy Klient zdecyduje się zamknąć istniejącą otwartą pozycję. Klient nie musi ryzykować kwotą większą, niż tą, którą jest gotów stracić. Zanim zdecydujesz się na handel, zapoznaj się z informacjami na temat ryzyka - weź pod uwagę swoje doświadczenie. Klient, w razie potrzeby może zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego. Proszę przeczytać Powiadomienie o ryzykach Alfa-Forex.

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty na różnicę cen (CFD) są złożonymi produktami finansowymi, które zdecydowanie nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. CFD – to są produkty z dźwignią, termin płatności wg których następuje, gdy Klient zdecyduje się zamknąć istniejącą otwartą pozycję. Klient nie musi ryzykować kwotą większą, niż tą, którą jest gotów stracić. Proszę przeczytać Powiadomienie o ryzykach Alfa-Forex.

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty na różnicę cen (CFD) są złożonymi produktami finansowymi, które zdecydowanie nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Proszę przeczytać Powiadomienie o ryzykach Alfa-Forex.